Ett Attefallshus får byggas som ett extra boende på din tomt utan bygglov. 
Attefallshuset kan användas som ett komplementsbostadshus
(fritidsbostad/permanentbostad) eller också som en komplementbyggnad till
exempel. gäststuga, förråd, växthus, båthus, bastu eller garage. 
Kraven för att uppföra ett Attefallshus är att byggnadsarean inte får vara större än 30 kvadratmeter. Attefallshuset får inte vara högre än 4 meter från markens medelnivå till högsta punkten av taket (taknocken). Vill du placera Attefallshuset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så krävs det ett medgivande från grannen. Är det kommunens eller allmän väg så görs inga undantag på detta. Attefallshus får däremot placeras på prickad mark, det vill säga mark som du annars inte får lov att bygga på.

 1. Välj det hus som uppfyller dina önskemål, gör dina tillval och skicka sedan in en kostnadsfri offertförfrågan. Vi tar sedan kontakt med dig utifrån den offert du skickat in!

  Efter ett första samtal skickar vi ut en offert utifrån vad vi har pratat om som du sedan i lugn och ro kan gå igenom innan du lägger en beställning.

  Har du frågor så kan du alltid kontakta oss genom kontaktformuläret eller på info@attefallsbostaden.se eller kontakta oss på telefon.

 2. När du känner dig nöjd och är redo att påbörja processen så godkänner du offerten. Offerten skickar du tillbaka och vi påbörjar planeringen av ditt hus. Har du valt kommunhantering som ett tillval så sammanställer vi alla handlingar som krävs för bygganmälan till kommunen och skickar in din ansökan.
 3. När startbesked från kommunen kommer så skickar vi ut en faktura på 50 % utav husets totalkostnad. Så fort denna är betald så påbörjas bygget av ditt attefallshus.

  Vi kan erbjuda en förmånlig finansieringsmöjlighet genom vår samarbetspartner Wasa kredit. Kontakta oss för att höra mer om möjligheterna!Nu behöver du som kund förbereda en grund för huset att stå på samt förbereda för vatten, avlopp och el. Detta görs enklast genom din lokala entreprenad. Vi förser dig med samtliga handlingar för att detta ska kunna genomföras. Läs mer om vilken grund som krävs för Attefallshuset längre ner i frågor och svar.

 4. Från det att startbesked har kommit från kommunen tar det cirka 10-14 veckor tills ditt hus är redo att transporteras till dig. Transport bokas genom vår samarbetspartner, för prisförfrågan och bokning kontakta oss för kontakt med dem.
 5. I samband med att huset är färdigt och transport bokas skickar vi en slutfaktura till er på resterande belopp.
 6. När huset är levererat och står på plats på din tomt så återstår det att koppla in el, vatten och avlopp. Därefter så skickas slutbeskedet in och sedan kan ni flytta in!

Leveranstiden kan variera något beroende på säsong, men räkna med ca 10 -14 veckor från det att ni gör er beställning. Självklart kan det gå snabbare än så om det är bråttom!

Vi levererar ungefär 3-5 hus i månaden och försöker hela tiden utveckla vår byggprocess för en snabbare hantering och leverans så att du kan få ditt hus så snart som möjligt!

Det du behöver göra som kund är att förbereda markarbetet, framdragning och inkoppling av el, vatten och avlopp.

Vi tillhandahåller självklart plintritning med anslutningspunkter för el, vatten och avlopp när ni beställer hus av oss!

Huset levereras utvändigt grundmålat och med en takpapp som i samband med leverans måste kläs med ett extra lager takpapp, plåttak eller pannor  (beroende på vilken takform ni har valt). Hängrännor och stuprör medföljer inte huset vid beställning. Viktigt att göra då huset inte levereras helt skyddat från yttre påverkan så som väder & regn.

Huset installeras på plintgrund, markskruv(www.slutagrav.se) eller lecablock(murblock).

Det går inte placera huset på en gjuten platta, detta då det sticker ner avloppsrör från Attefallshuset som måste kopplas på efter huset har placerats på marken.

Beroende på om du gör några av nedan på egen hand eller anlitar någon så kan kostnaden variera.

Priserna kan även variera på grund av yttre omständigheter. För exakt pris begär in offert från olika byggentreprenader.

Kommunens administrationsavgift (utöver kommunhanteringen om ni har valt till den som ett tillval): 2.000kr – 15.000kr

Transport och kranlyft: 10.000kr – 50.000kr

Vi har ett nära samarbete med en transportfirma som koordinerar transport och kranlyft, vi rekommenderar dem gärna.

Markarbete: 50.000kr – 120.000 kr

Inkoppling och installation av el, vatten och avlopp: 10.000-20.000kr

Betalningupplägget är att man betalar 50% inför byggstart av ert hus.

Man betalar alltså inget innan man har fått startbesked av kommunen. Därefter betalar man återstående 50% när huset är leveransfärdigt.

Det förmånligaste är att du kontaktar din egen bank, i annat fall så har vi ett samarbete med Wasa Kredit, en del av Länsförsäkringar bank. Som erbjuder lån upp till 350.000kr per person med ca 5% ränta. Självklart kan man gå ihop i boendet och låna mer.

Byggnadsnämnden kräver att man skickar in en ifylld situationsplan, ifylld kontrollplan samt relevanta handlingar till Attefallshuset. Det kan skilja sig åt vilka handlingar som krävs och enklast är att kontrollera på din kommuns hemsida vad som efterfrågas. 

 

Vi bistår med följande handlingar vid beställning av hus:

Planritningar, Sektionsritningar, Fasadritningar, Konstruktionsritningar, Plintritning, Dimensioneringsberäkning, Brandsskyddsdokumentation.

Utöver dessa handlingar kan byggnadsnämnden kräva ytterliggare dokument, dessa ingår inte utan måste göras av någon extern sakkuning:

U-värdesmedelsberäkning

Konstruktionsdokumentation  – vi samarbetar med sakkunniga som debiterar 3150 ink moms för denna handling.

 • Utvändig vatten och avloppsredovisning
 • Markplaneringsritning
 • Utstakning
 • Ibland krävs även en kontrollansvarig

Ett Attefallshus får uppföras som ett komplementsbostadshus och då användas som en självständig bostad. Du kan nyttja det som ett fritidshus, du kan hyra ut det och ha en passiv inkomst, låta barnen flytta in där när de vill ha något eget eller kanske själv bo där.  
Ett komplementsbostadshus får ha en byggnadsarea på högst 30kvm.

Ett Attefallshus får uppföras som en komplementbyggnad och räknas då som ett komplement till bostadshuset.
Attefallshuset kan användas till en mängd olika saker: garage, växthus, bastu, förråd.
En komplementbyggnad får ha en byggnadsarea på högst 30 kvm.

Ett Attefallshus får byggas som ett extra boende på din tomt utan bygglov.
Attefallshuset kan användas som ett komplementsbostadshus
(fritidsbostad/permanentbostad) eller också som en komplementbyggnad till
exempel. gäststuga, förråd, växthus, båthus, bastu eller garage.

Kraven för att uppföra ett Attefallshus är att byggnadsarean inte får vara större än 30
kvadratmeter. Attefallshuset får inte vara högre än 4 meter från markens medelnivå till
högsta punkten av taket (taknocken). Vill du placera Attefallshuset närmare än 4,5 meter
från tomtgränsen så krävs det ett medgivande från grannen. Är det kommunens eller
allmän väg så görs inga undantag på detta. Attefallshus får däremot placeras på prickad
mark, det vill säga mark som du annars inte får lov att bygga på.

Ja, den 1 mars 2020 beslutade riksdagen att man får bygga Attefallshus som är 30 kvm
om syftet är att Attefallshuset används som en komplementbostad. 

Från den 1 auguasti 2020 får man även lov att bygga attefallshus som skall användas som en komplementbyggnad i 30 kvm.

Ett Attefallshus får uppföras som en komplementbyggnad och räknas då som ett komplement till bostadshuset.
Attefallshuset kan användas till en mängd olika saker: garage, växthus, bastu, förråd osv.
En komplementbyggnad får ha en byggnadsarea på högst 30 kvm.

Ett Attefallshus får uppföras som ett komplementsbostadshus och användas som en
självständig bostad. Du kan nyttja det som ett fritidshus, du kan hyra ut det och ha en
passiv inkomst, låta barnen flytta in där när de vill ha något eget eller kanske själv bo
där.

Ett komplementsbostadshus får ha en byggnadsarea på högst 30kvm.

För att ett Attefallshus skall klassas som ett permanentboende så måste det uppfylla
Boverkets riktlinjer gällande bland annat tillgänglighet, isolering, ventilation,
konstruktion och energivärden. Kraven på ett Attefallshus som skall nyttjas som ett
permanentboende är likvärdiga som vid bygget av ett bostadshus.

Citerat från boverkets PBL kunskapsbank:  

Det kan ibland vara svårt för byggnadsnämnden att avgöra om ett Attefallshus är en
komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus. Det kan även vara svårt att avgöra
om komplementbostadshuset är ett fritidshus eller en permanentbostad. Byggherren ska
alltid uppge vad Attefallshuset ska användas till i sin anmälan. Det har betydelse för dels
hur stor byggnaden får vara men även för vilka krav som gäller för byggnaden.
Byggnadsnämnden ska inte ifrågasätta om byggnaden är ett gästhus, fritidshus eller en
permanentbostad. Nämnden kan inte utifrån byggnadens storlek och vilka funktioner
som finns göra en annan bedömning av användningen än den användning som
byggherren har angett. Både gäststugor och fritidshus får ha både kök och badrum utan
att det är en permanentbostad. Om det i efterhand framkommer att Attefallshuset inte
används till det som byggherren uppgett i anmälan får byggnadsnämnden ingripa genom
tillsyn. Därför är det viktigt att det tydligt framgår i startbeskedet vad för
sorts Attefallshus det är.

Citerat från boverkets PBL kunskapsbank:  

Ja, om syftet är att använda ditt Attefallshus som ett fritidshus så är reglerna något
lättare och det ger dig fler möjligheter i konstruktion och utformning.

Ja, vi har modeller som uppfyller samtliga utav Boverkets krav för permanentboende.

Ja, så länge det är 4,5 meter ifrån tomtgräns.

Ja, det går att placera ett Attefallshus på en obebyggd tomt men det kommer då att
räknas som huvudbyggnad och för detta krävs ett bygglov.

Husen tillverkas i vår husfabrik utanför Älmhult, Sverige. Man är alltid välkommen på
husvisning innan köp. Vi välkomnar även kunder att komma och kolla på sitt hus under
tiden det byggs.

När offerten är godkänd och avtalet skrivet så påbörjas din ansökan till kommunen.
När startbesked kommer från kommunen så är ditt Attefallshus redo att levereras inom
10-14 veckor. Leveranstiden kan ibland vara längre beroende på vår orderingång. Kontakta
oss för att få en preliminär leveranstid.

Attefallsbostaden har ett bra samarbete med transportör, där de koordinerar allt med transport och kranlyft. Vi delar gärna med oss av deras kontaktuppgifter!

Ja, överallt där lastbil kommer fram levererar vi. Det krävs även en framkomlig väg för
lastbilen till tomten. Kontakta transportören för att få veta exakt vad som gäller för dig.

Du behöver förbereda markarbetet, attefallshuset ställs på plintgrund, markskruv eller murblock. Vi skickar med instruktioner gällande plintgrund vid intresse eller beställning av hus. Tänk på att markförhållandet kan skilja sig åt och därför bör man ta in en entreprenad som undersöker vilken grund som är bäst för dig. Det går inte att placera huset på platta.

Attefallshuset levereras helt färdigt invändigt. Utvändigt återstår det att klä taket med valfri beklädnad, plåt/pannor alternativt papp. Montera hängrännor och stuprör samt att måla huset. Huset levereras grundmålat.  

Ja, du kan utan problem göra vissa ändringar på de befintliga modellerna. En ändring på
huset innebär att även ritningarna måste ändras. Därav tillkommer en kostnad för
arkitektens jobb. Detta specificeras tydligt på din offert.
Det går också bra att komma med egna ritningar på ditt Attefallshus. Vi samarbetar med
arkitekter som tillsammans med dig kan rita upp ditt drömhus.

Byggnadsnämnden kräver att man skickar in en ifylld situationsplan, ifylld kontrollplan samt relevanta handlingar till Attefallshuset. Det kan skiljas åt exakt vilka handlingar som krävs och enklast är att kontrollera på din kommuns hemsida vad som efterfrågas. 

Vi bistår med följande handlingar vid beställning av hus:

Planritningar, Sektionsritningar, Fasadritningar, Konstruktionsritningar, Plintritning, Dimensioneringsberäkning, Brandsskyddsdokumentation.

Utöver dessa handlingar kan byggnadsnämnden kräva ytterliggare dokument, dessa ingår inte utan måste göras av någon extern sakkuning:

 • U-värdesmedelsberäkning
 • Konstruktionsdokumentation  – vi samarbetar med sakkunniga som debiterar 3150 ink moms för denna handling.
 • Vatten och avloppsredovisning
 • Markplaneringsritning
 • Ibland krävs även en kontrollansvarig