Plintgrund och Attefallshus!

Attefallshus är en populär typ av mindre fritidshus och det finns många olika sätt att bygga dem på. En viktig del av byggandet är valet av plintgrund. En plintgrund är en sorts fundament som ger huset stadga och skydd mot fukt.

En plintgrund gjord med gjutna plintar är ett bra val för attefallshus. Det finns flera fördelar med att välja denna typ av grund. För det första är det mycket stabilt och hållbart. För det andra är det lätt att installera, vilket gör det ett bra val för de som vill bygga ett Attefallshus. För det tredje är det prisvärt jämfört med andra alternativ.

Ett annat alternativ är en plintgrund gjord med murblock eller markskruvar. Dessa alternativ är också bra och har liknande fördelar som gjutna plintar.

Det viktigaste är att välja en plintgrund som passar just ditt hus och dina behov. Oavsett vilken typ av grund du väljer, kommer det att ge ditt attefallshus den stadga och skydd mot fukt som det behöver för att vara ett bra boende.

Fukt från marken kan vara ett vanligt förekommande problem för hus, eftersom det kan skada fundamentet och orsaka problem som röta och mögel. En plintgrund är ett bra sätt att motverka fukt från marken när man bygger ett attefallshus.

En plintgrund består av ett antal plintar, som är gjutna i betong och som stöder huset. Plintarna är placerade på ett djup av minst 30 cm under marknivån, vilket gör att fukt från marken inte kan tränga in i fundamentet. Plintarna skapar också ett utrymme mellan huset och marken, vilket gör att luft kan cirkulera och fukten kan torka ut under huset!

Det finns också andra metoder för att motverka fukt från marken med hjälp av plintgrund. En vanlig metod är att använda en fuktspärr, som är en sorts plastfilm som läggs mellan plintarna och marken. Fuktspärren hindrar fukten från att tränga in i fundamentet och håller det torrt.

Det är också viktigt att se till att plintgrunden är installerad korrekt. Plintarna ska vara placerade jämnt och vinkelrätt på marken, och det ska finnas tillräckligt med utrymme mellan plintarna för att luft ska kunna cirkulera.

Att motverka fukt från marken med plintgrund är viktigt för att förhindra skador på huset och för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Genom att välja en plintgrund och installera den korrekt kan man vara säker på att huset kommer att vara torrt och säkert.

 

Är du intresserad av att veta mer om Attefallshus och plintgrund? Hör av dig till oss:

kontakt@attefallsbostaden.se

010-3330611

Attefallsbostaden
Kärraboda 1146
283 93 Lönsboda

Org nr: 559251-0589