Attefallshus 101: Allt du behöver veta om Attefallshusen enligt Boverkets regler och riktlinjer

Attefallshus 101: Allt du behöver veta om Attefallshusen enligt Boverkets regler och riktlinjer

Vad är ett Attefallshus och vad är Boverkets regler för byggande av Attefallshus?

Attefallshus är en typ av byggnad som är tillåten att bygga på befintliga tomter och är en mindre byggnad som kan användas som förlängning av ett befintligt hus eller som en egen enhet. Boverkets regler för byggande av Attefallshus definierar riktlinjer för storlek, material, energieffektivitet och dokumentation som krävs för att ansöka om bygglov.

Hur stort får ett Attefallshus vara och vilka krav finns det på tomtstorlek?

Enligt Boverkets regler får ett Attefallshus inte vara större än 30 kvadratmeter och byggnadshöjden får inte vara högre än 4 meter. Det finns inga specifika krav på tomtstorlek för att bygga ett Attefallshus.

Vilka krav finns det på byggmaterial och energieffektivitet för Attefallshus?

Enligt Boverkets regler ska Attefallshus byggas med hållbara och brandfarliga material och ska vara energieffektiva. Det finns också krav på isolering och ventilation för att minska energiåtgången.

Vilka dokument behöver man för att ansöka om bygganmälan för ett Attefallshus?

För att ansöka om bygganmälan för ett Attefallshus behöver man lämna in en ritning av byggnaden, en beskrivning av byggmaterial och isolering. Andra dokument som kan krävas är en markplaneringsritning, ev intyg, och i vissa fall ett granngodkännande beroende på avståndet från tomtgräns.

Hur lång tid tar det att bygga ett Attefallshus och vad är kostnaden?

Tiden det tar att bygga ett Attefallshus kan variera beroende på många faktorer, såsom byggkomplexitet, tillgången på byggmaterial, och hur snabbt bygganmälan beviljas, handläggningstiden är allt från 1-8 veckor. Det är viktigt att göra en noggrann budget för att få en uppfattning om kostnaderna och ta hänsyn till eventuella oväntade utgifter. På vår hemsida www.attefallsbostaden.se kan man välja utifrån våra olika husmodeller, göra sina tillval utifrån sina egna önskemål och få fram ett pris för vad Attefallshuset kostar!

Varje kommun kan ha specifika regler för byggande av Attefallshus, så det är viktigt att undersöka vad som gäller i din kommun. Exempel på tilläggsregler kan vara begränsningar krav på estetisk design, och krav på hållbarhet och miljövänlighet, detta kan vi på Attefallsbostaden hjälpa er med!

Ta kontakt med oss idag för att planera ditt Attefallshus,

www.attefallsbostaden.se

kontakt@attefallsbostaden.se

010-333 06 11

 

NÄSTA HUSVISNING

Välkommen på Attefallshusvisning i vår husfabrik
Söndagen 2 juni, 12.00 - 13.30
Kärraboda 1146, Lönsboda