1. Fabriksbyggda attefallshus kan byggas snabbare eftersom de färdigställs på fabrik och sedan transporteras till platsen där de ska monteras, medan platsbyggda hus byggs från grunden på plats.
  2. Fabriksbyggda attefallshus är oftast billigare att tillverka än platsbyggda hus eftersom produktionen är effektivare på fabrik och det finns möjlighet att producera i högre volym.
  3. Fabriksbyggda hus kan ha en högre kvalitet eftersom de byggs under kontrollerade förhållanden med regelbunden kvalitetskontroll, medan platsbyggda hus kan påverkas av väder och andra omgivningsfaktorer.
  4. Det kan vara enklare att planera och rita ett fabriksbyggt attefallshus eftersom det finns färdiga ritningar att välja på, medan platsbyggda hus måste ritas från grunden.
  5. Det kan vara lättare att få finansiering för ett fabriksbyggt hus eftersom det är en standardiserad produkt med kända kostnader, medan platsbyggda hus kan vara svårare att bedöma kostnaderna för.
  6. Fabriksbyggda attefallshus ger möjlighet att välja från olika standardritningar och anpassa huset efter egna önskemål, medan platsbyggda hus måste ritas från grunden.
  7. Fabriksbyggda attefallshus produceras ofta med hänsyn till energi- och miljöaspekter, medan det kan vara svårare att säkerställa detta vid platsbyggda hus.
  8. Fabriksbyggda attefallshus kräver en enklare markförberedelse med plintgrund/markskruv, medan det kan är mycket dyrare och krävs mer arbete med en gjuten platta för ett platsbyggt hus.

 

Attefallsbostaden erbjuder fabriksbyggda Attefallshus till marknadens bästa priser, vi håller husvisningar i vår egen husfabrik utanför Älmhult IKEA, kontakta oss idag för att planera ditt Attefallshus!

email: kontakt@attefallsbostaden.se

telefon: 010-333 06 11